دوره و شماره: دوره 16، شماره 71، بهار 1397 (بهار 1397) 
7. روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی

صفحه 143-168

قدیر نظامی پور؛ محمود معین‌الدینی


8. تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت

صفحه 169-192

مرضیه وحید دستجردی؛ سیدرضا مجدزاده؛ افشار امیری؛ علیرضا غدیانی قراقانی؛ سید عبدالله عمادی