نقش بسیج منابع ملی در جنگ‌های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در شرایط تهدید دشمنان و به وقوع پیوستن جنگ، بسیج منابع ملی بسته به شرایط داخلی و خارجی و نیز با توجه به نوع و ویژگی‌ تهدیدات پیش­رو، متفاوت بوده و می­تواند نقش­های متفاوتی ایفا نماید. این تحقیق باهدف «دستیابی به نقش بسیج منابع ملی در جنگ­های آینده» انجام‌شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع زمینه‌یابی و ازنظر کارکرد، کاربردی و توسعه‌ای بوده و مطابق روش آمیخته، ضمن مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، داده­های جمع‌آوری‌شده مورد تجزیه‌وتحلیل کمی قرارگرفته و نتایج آن درروش توصیفی (کیفی) مورد بهره­برداری واقع‌شده است.
بر اساس یافته­های تحقیق مهم­ترین ویژگی­هایی از جنگ­های آینده که پرداختن به موضوع بسیج منابع ملی را ضروری می­نمایاند عبارت‌اند از: «تحول در جمع‌آوری، تبادل و پردازش اطلاعات»، «دانش و فناوری محور بودن»، «اهمیت روزافزون فرماندهی و کنترل در جنگ آینده» و «ائتلافی بودن» و از سوی دیگر مهم­ترین کارکردهای بسیج منابع ملی که تأثیری معنادار بر نتیجه جنگ­های آینده خواهند داشت عبارت‌اند از: «بازدارندگی»، «فراهم آوردن امکان پاسخ­گویی متنوع از طریق ایجاد ظرفیت­های لازم» و «بهره‌گیری بهتر و کاراتر از منابع». 
بسیج منابع ملی می­تواند ظرفیتی بی­نظیر را در اختیار رهبران و فرماندهان قرار دهد تا با اتکا به آن بتوانند اولاً بازدارندگی ایجاد نمایند و ثانیاً در صورت بروز جنگ، سرنوشت نبرد را به نفع جبهه خودی تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها