عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای پایه ای از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

آمریکا و حامیان غربی آن، آخرین تیر ترکش تخاصم، یعنی تحریم
هوشمند را که ترکیبی از تحریم واقعی و جنگ روانی است، علیه جمهوری اسلامی رها کرده‌اند.
این نوع تحریم که به‌زعم آنان می‌تواند فلج‌کننده باشد، شامل تحریم‌های نفتی، بانک
مرکزی، شرکت‌های کشتیرانی و نفت‌کش‌ها و برخی اشخاص لذا این تحقیق و تحقیقات مشابه
می‌تواند راه‌کاری برای مقابله با این حربه دشمن باشد.این تحقیق با روش توصیفی و
تحلیلی  باهدف تبیین عوامل راهبردی مؤثر در
تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی به‌منظور
مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن با استفاده از نظرات خبرگان آشنا به موضوع پدافند
غیرعامل در قالب عوامل داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدات) نگاشته شده است که .نتایج به‌دست‌آمده نشان
می‌دهد عواملی همچون وجود اهداف دشمن و لزوم جلب مشارکت همگانی برای دفاع از عزت ملی،
فرهنگ‌سازی به نفع مصرف تولیدات داخلی، عدم اولویت به توسعه بخش کشاورزی و تولید اقلام
راهبردی، لزوم مدیریت مناسب ذخایر و منابع ارزی کشور به نفع نیازهای اساسی و خرید اقلام
ضروری و سودجویی و فرصت‌طلبی بخشی از عوامل مؤثر در مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن
در تأمین به‌موقع، ذخیره‌سازی کافی و توزیع کارآمد نیازهای پایه‌ای و اساسی با تاکید
بر غذا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها