طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فقه و حدیث، پژوهشگاه امام خمینی

2 استادیار، مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و جهت‌گیری حاکمیت الهی
و گفتمان استکبارستیزی آن، دفاع از محرومان و مستضعفان جهان، با تقابل و تضاد جبهه
حقّ با محوریت انقلاب اسلامی در برابر جبهه باطل به سرکردگی متجاوزان با محوریت استکبار
جهانی آشکار و شفاف‌تر گردید و در عرصه‌ها و ابعاد مختلف ظهور و بروز یافت. بنیان‌گذار
این نهضت مقدس، با پیروى از قرآن کریم و سیره ائمه هدی (علیه‌السلام) با
کوتاه کردن دست ستم و سلطه قدرت‏هاى استکبارى از کشور به اصلاح امور امّت و تحکیم پایه‏هاى
حکومت اسلامى پرداختند؛ و نهادهاى پرثمرى را یکى پس از دیگرى در جامعه اسلامى ایران
بنا نهادند. اهمیت این موضوع به‌منظور لزوم رهایی از سیطره استکبارومقابله تمام‌عیار
در جهت سعادت ملت و تبیین وظیفه ایمانى در این تحقیق به بحث و بررسى تفصیلى موضوع
«استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران» از منظر آیات قرآن کریم مى‏پردازد. این تحقیق برمبنای
دستاوردها از نوع کاربردی، برمبنای اهداف و ماهیت از نوع پیمایشی، توصیفی تحلیلی وبرمبنای
نوع داده‌های مورداستفاده از نوع آمیخته است. در این تحقیق تلاش شده است تا الگوی راهبردی
استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران از منظر آیات قرآن کریم بررسی شود». جامعه‌ی آماری
این پژوهش 12 نفر از حوزه‌ی خبرگان در موضوع مربوطه هست. روش جمع‌آوری اطلاعات و
داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسش‌نامه و فیش‌برداری،
داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. ودرتحلیل نهایی بر اساس نظریه داده بنیاد به استخراج
آیات و روایات مربوطه و کدگذاری باز، محوری و نهایتاً کدگذاری انتخابی و ارائه الگوی
راهبردی استکبارستیزی منتج گردید.

کلیدواژه‌ها