الگوی نوآوری در نیروهای مسلّح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و فنّاوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علّامه طباطبایی

چکیده

نوآوری فرایندی است که دانش و فنّاوری جدید را خلق و در عرصه‌های گوناگون تبدیل به محصول و خدمات قابل استفاده در بازارهای ملّی و جهانی می‌نماید. یکی از عرصه‌های مهم نوآوری، عرصه دفاعی می‌باشد. پیچیدگی محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و تولید تهدیدات متنوع در این محیط، نوآوری در نیروهای مسلّح را به منظور کسب برتری در صحنه‌های نبرد الزامی نموده است. هدف این تحقیق تبیین نوآوری در نیروهای مسلّح از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی) می‌باشد. این تحقیق از حیث نوع، کاربردی و با رویکرد آمیخته است که با استفاده از روش‌های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کمّی و کیفی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، با تبیین اندیشه نوآوری دفاعی و سپس معماری بخش‌های دفاعی، دانش و فنّاوری دفاعی و معماری سازمانی نیروهای مسلّح، نوآوری در ابعاد مختلف امور دفاعی قابلیت پیاده سازی راکسب می‌نماید. پیامدهای این پیاده سازی شامل توسعه دانش و فنّاوری بومی، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تولید تجهیزات پیشرفته دفاعی و انعطاف پذیری لازم در پاسخ به تهدیدات می‌گردد. علاوه بر آن کاهش تدریجی وابستگی به دانش و فنّاوری دفاعی غیر بومی، کسب توان رقابت تولید دانش و فنّاوری دفاعی با کشورهای پیشرفته در عرصه‌های جهانی و نهایتاً دست یابی به یک الگوی دفاعی اسلامی- ایرانی از دیگر نتایج آن است.

کلیدواژه‌ها