ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدبریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 استاد مدیریت استراتژیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به معادلات منطقه‌ای و جهانی، جمهوری
اسلامی ایران در مسیر پیشرفت خود در آستانة ورود به فرآیند تحول به ساختاری دانش‌پایه
است؛ ضرورتی که در فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های مختلف پیشرفت
به‌صورت آشکار و تلویحی بارها مورد تأکید قرارگرفته و در همین راستا  نیاز است در تحول راهبردی به ساختار دانش­پایه با توجه به
نیاز به بازتعریف آن در چارچوب‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور با پایه‌های
تحقیقاتی و عملیاتی توجه اساسی شود؛ ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری
اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک سازمان مبتنی بر دانش، نیاز به انواع روش‌ها و
الگوها برای مدیریت دانش در سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی و در گستره‌های متفاوتی
مانند ستاد وزارت، سازمان‌های تابعه و صنایع دفاعی را دارد. هدف اصلی این تحقیق
دستیابی به ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلّح است. در این تحقیق که از نوع
کاربردی- توسعه‌ای است، جهت نیل به نتایج از روش موردی و زمینه­ای و بهره­گیری از
تکنیک آمیخته (روش­های کمّی­وکیفی) با تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده گردیده
است. نتیجه حاصله نشان می‌دهد : الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلّح دارای 5 بُعد اصلی مشتمل بر : (1) زیرساخت‌های
مدیریت راهبردی دانش، (2)فرآیندهای راهبردی مدیریت دانش، (3)حوزه‌های راهبردی
دانش، (4) تولید ارزش برای ذینفعان و (5)تولید قدرت بازدارنده و شایستگی دفاعی
است.

کلیدواژه‌ها


امام خمینی  ، 1387، صحیفۀ نور، جلد دوم.

حضرت امام خامنه‌ای ؛ (1390)؛ روشنای علم؛ انتشارات انقلاب اسلامی؛ تهران.

حضرت امام خامنه­ای ، بیانات 1/1/1391

هومن، حیدرعلی، (1386)، شناختروشعلمیدرعلومرفتاری، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت