ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان ج ا ایران هر آنچه که در توان
داشتند برای تضعیف و سرنگونی این نظام مقدس آغاز نمودند. با توجه به امکان استفاده‌ی
دشمنان ج ا ایران از ابزار زور برای نیل به اهداف سیاسی، احتمال انتخاب گزینه‌ی
نظامی علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اولویت به‌کارگیری قدرت هوایی دور
از ذهن نیست. مسلم است که نیروهای مسلح ایران باید آمادگی رویارویی با هرگونه
تهدید هوایی را مطابق با الگویی راهبردی داشته باشند تا تأثیر مطلوبی را بر اراده‌ی
دشمنان تحمیل کنند.
دغدغه‌ی پژوهشگر این بوده که در مقایسه‌ی بین قدرت‌های
هوایی ج ا ایران و دشمنان، بایستی چه الگویی را برای سنجش قدرت هوایی ترسیم نمود
تا تصویر روشنی از میزان قدرت هوایی بر مبنای ایجاد توازن راهبردی در توان
تأثیرگذاری به‌دست آید؟ هدف کلی این پژوهش «دستیابی به الگوی راهبردی سنجش قدرت
هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان» بوده که
به روش‌های توصیفی و موردی- زمینه‌ای انجام شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش،
صاحب‌نظران راهبردی حوزه‌ی قدرت هوایی بوده که به صورت تمام شمار و بدون در نظر
گرفتن جامعه‌ی نمونه لحاظ گردیدند. نتیجه‌ی این پژوهش، تدوین الگویی سه بُعدی برای
سنجش قدرت هوایی ج ا ایران برمبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان بود که مشتمل بر
ابعاد راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی همراه با مؤلفه‌ها و شاخص‌های مربوط می‌شد. این
الگو، تجانس ابعاد قدرت هوایی با یکدیگر، شکل فضای به‌دست آمده، روند تغییر مؤلفه‌ها
و نهایتاً تناسب مؤلفه‌ها با ابعاد قدرت هوایی ج ا ایران را تعیین نموده و معادله‌ی
نهایی سنچش قدرت هوایی نیز
از
آن استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای

انوری، حسن (1381)، "فرهنگ بزرگ سخن"، جلد اوّل تا ششم، تهران، انتشارات سخن

تبعات اقدام نظامی علیه ایران با تأکید بر عملیات هوایی (1387)، مرکز مطالعات راهبردی سوئد، جمعی از نویسندگان

حبیبی، نیک‌بخش (1391)، "ماهیت قدرت هوایی"، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران

زارعی، اصغر (1384)،"جهانی‌سازی امنیت و امنیت جهانی‌سازی"، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر

علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

کرامت‌زاده، عبدالمجید (1388)، "عملیات تأثیر محور"، نظریه کاربرد، تهران، مرکز آینده‌پژوهی

گالبرایت، جان کنت، (1381)،"آناتومی قدرت، محبوبه مهاجر"، تهران، انتشارات سروش

مطهر نیا، مهدی (1384)، "مبانی نظری دکترین امنیتی آمریکا در قرن بیست و یکم"، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر

معاونت اطلاعات نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1391)، "رهنامه‌ی نیروی هوایی آمریکا"، 14 اکتبر 2011، تهران، انتشارات نهسا

معین، محمد (1385)، "فرهنگ فارسی"، جلد اوّل، تهران، انتشارات امیرکبیر

"موازنه‌های قدرت و وحشت تهران واشنگتن" (1393)، گروه بین‌المللی مشرق، جمعی از نویسندگان، نوروزی، محمدتقی (1385)، "فرهنگ دفاعی امنیتی"، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت

 

احمدی، یوسف (1384)، "راهبرد توسعه ناوگان هوایی نهاجا تا 25 سال آینده (دکتری)"، دانشگاه عالی دفاع ملّی، ایران

میقانی، احمد (1384)، "راهبرد توسعه یگان‌های شکاری-تاکتیکی نهاجا (دکتری)"، دانشگاه عالی دفاع ملّی، ایران

یوسف‌نیا، محمّدصادق (1383)، "تبیین الگوی ساختار سازمانی مناسب نهاجا بر مبنای راهبرد هوایی در جهت تأمین امنیت ملّی کشور تا پایان قرن چهاردهم هجری شمسی (دکتری)"، دانشگاه عالی دفاع ملّی، ایران

حسینی، کامیار (1393)، "بررسی نقش دفاع هواپایه در جنگ‌های آینده و ارائه‌ی نقشه‌ی راه استقرار نظام جامع دفاع هواپایه‌ی کشور"، دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نهاجا، تهران

علی‌اکبرزاده، جواد (1393)، "تدوین سناریوهای مختلف صحنه عملیات تهاجم هوایی و فضائی آمریکا علیه جمهورس اسلامی ایران و نحوه‌ی مقابله‌ی یگان‌های آفندی و پدافندی نهاجا"، دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نهاجا، تهران