چشم انداز و اولویت‌های راهبردی ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

از صبحگاه پیروزی انقلاب تابه‌حال، تلاقی و اصطکاک
استقلال‌طلبی جمهوری اسلامی ایران و مداخله‌گری ایالات‌متحده، اقدامات خصمانه واشنگتن
را علیه تهران برانگیخته است. برقراری روابط پنهانی با لیبرال‌های نهضت آزادی در دولت
موقت بازرگان، به‌منظور انحراف مسیر انقلاب و حذف انقلابیون مذهبی از صحنه، محاصره
اقتصادی و توقیف دارایی‌های ایران، خلق ماجرای ناکام طبس، طراحی و اجرای کودتای نافرجام
نقاب(پایگاه هوائی همدان)، صدور فرمان پنهان به صدام برای آغاز تهاجم علیه ایران، شدت
بخشیدن به حربه ترور، بهره‌گیری از تاکتیک فشار و دیپلماسی در جریان ایران گیت از سوی
مک فارلین، فشار مطلق و دخالت مستقیم در شامگاه عملیات و اجرای سیاست مهار دوجانبه
و تحریم شدید اقتصادی، عمده‌ترین اقدامات خصمانه‌ای است که از سوی مجریان سیاست خارجی
آمریکا در سه دهه گذشته، به‌طور مستقیم و آشکار، برای براندازی نظام جمهوری اسلامی
ایران، طرح‌ریزی و اجرا گردیده است. در این راستا با توجه به نقش مهم عملیات روانی
در عرصه بین‌الملل، تحقیق حاضر به دنبال تعیین چشم­انداز و اولویت‌های راهبردی
ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن صورت گرفته است. این تحقیق توصیفی
تحلیلی با روش تحلیل محتوا صورت گرفته ­است. در این تحقیق اهداف و اولویت‌های راهبردی مقابله با عملیات روانی دشمن به‌ روش کتابخانه‌ای
احصاء و پس از تأیید جامعه آماریِ تحقیق، اولویت‌بندی و اهم آن‌ها تعیین شده است.
حجم نمونه بر حجم جامعه منطبق و نمونه­گیری هدفمند صورت گرفته است. نتایج تحقیق شش
اولویت راهبردی را برای ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


- ایلخانی پور، علی.& عبداللهی، امید. (1383). "درآمدی بر عملیات رسانه‌ای"، قم: دفتر عقل پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه.

- بایندر، کورش (1370). "استراتژی بزرگ اصول و رویه‌ها"، (جان آم، کالینز) تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

- رادیو امریکا، 9/4/1376.

- رادیو امریکا، ساعت 30/21، 16/5/1376.

- رادیو رژیم اشغالگر قدس، ساعت 30/18، 20/8/1

- رادیو مسکو، ساعت 30/19، تاریخ 19/9/1376.

- روزنامه ابرار، 1/2/1374.

- روزنامه کیهان، "سازمان مخوف سیا، از کنترل افکار تا سرنگونی نظام‌ها"، 26/2/1364.

- سپهری، محمد (1389)." امپریالیسم تبلیغی یا تبلیغات بین‌المللی"، (محمدعلی العوینی) تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

- ضیایی فر، محمدحسن (1374). "نسبت بین حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بشر اسلام"، تهران: یاد ایام

- علی بابایی، غلامرضا (1375). "تاریخ سیاست خارجی ایران از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز"، تهران: درسا

- متفکر، حسین (1386). "عملیات روانی"، قم: دفتر عقل پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه.

- مستقیمی، بهرام و طارم سری، مسعود (1391). "مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل"، (کی جی، هالستی) تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

- نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران،" متن کامل مذاکرات کمیته فرعی کمیسیون روابط خارجی سنا «فروش‌های تسلیحاتی ایران»"، شماره 2، 5/5/1376، ص 4.

- نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، "نگاهی به سمت‌وسوی سیاست خارجی رژیم امریکا در گفتار رسمی شماره 5 رادیو امریکا"، دی‌ماه 1374، ص 41.

- نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، "نگاهی به سمت‌وسوی سیاست خارجی امریکا در گفتار رسمی شماره 1"، آذرماه 1374، ص 18.

- نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی، "گزارش مذاکرات جلسه کمیته فرعی کمیسیون روابط خارجی سنای امریکا"، شماره یک، 21/3/1376، ص 2.

- نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی، "نگاهی به سمت‌وسوی سیاست خارجی امریکا در گفتار رسمی شماره 1 صدای امریکا"، آذرماه 1374، ص 20.

- نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی، "نگاهی به سمت‌وسوی سیاست خارجی امریکا در گفتار رسمی شماره 3 صدای امریکا"، شهریور 1375، ص 1.

- نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی، "تنش فزاینده در روابط ایران و امریکا"، بهمن‌ماه 1372، ص 8.

- نصر، صلاح. & حقیقت کاشانی، محمود. (1381). "عملیات روانی"، تهران: سروش.

- وی، ای. دی، "عملیات روانی، ترجمه گروه علوم انسانی جهاد دانشگاهی"، تهران: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.