الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ارزشمندترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی سالم, ماهر و باتجربه است. موفقیت سازمان با تعداد کارکنان و مدیران کارآمد و باانگیزه آن سازمان ارتباط مستقیمی دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای آگاهی از کیفیت و کمیت سرمایه انسانی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان آن است.
در حال حاضر سازمان‌ها با توجه به چالش‌های محیطی و تنوع فنّاورانه، بیش از گذشته نیاز به بررسی عملکرد دارند تا بتوانند امکان رقابت در محیط‌های رقابتی را پیداکرده و از غافلگیری راهبُردی جلوگیری نمایند.
هدف اصلی تحقیق حاضر دستیابی به الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی از نگاه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) بوده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن نظریه‌پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) است که محققین از طریق مطالعه کتابخانه‌ای نسبت به جمع‌آوری داده‌ها(بیانات سال­های 1368 تا 1394) اقدام و بیانات معظم له را با فن تحلیل محتوا و گفتمان و با استفاده از نرم‌افزار MAXQUDA 10 موردبررسی و تحلیل قرار داده‌اند.
بر اساس نتایج تحقیق، محققین در پاسخ به سؤالات تحقیق، ضمن تحلیل بیانات، گزاره‌های مرتبط با موضوع را استخراج، دسته‌بندی و بررسی نموده و نتایج آن را که شامل؛ اصول ارزیابی، فرآیند ارزیابی، مراجع ارزیابی، نتایج ارزیابی، آثار و پیامدهای ارزیابی عملکرد است، از دیدگاه مقام معظم رهبری به همراه الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی ارائه  نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

-    قرآن کریم، ترجمه و تفسیر حضرت آیت­الله ناصر مکارم شیرازی

-    نهج‌البلاغه، دشتی، محمد،(1379)، تهران، موسسه  انتشاراتی زهد،(چاپ دوم)،

-    پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

- منابع فارسی

-    پورصادق، ناصری، علیمیرزایی، سعید،(1384) "توسعه کارکنان با مقدمه دکتر غلامرضا معمارزاده"، تهران، سارگل

-    حاجی شریف، محمود،(1371)، "ارزیابی در مدیریت نیروی انسانی، نشر آموزش"، مجتمع سیمان آبیک،

-    حافظ نیا، محمدرضا، (1388) "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران: سمت

-    خدمتی، ابوطالب و همکاران،(1382) "مدیریت علوی"، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

-    دهخدا، علی،(1328"لغت‌نامه"، جلد5 : 199  ، انتشارات دانشگاه تهران

-    ریموند ای. نوا، (1384)،" توسعه کارکنان"، ترجمه پور صادق، ناصر. علی میرزایی، سعید، تهران: سار گل

-    سیاست‌های کلى نظام ادارى ابلاغی ،(‏1389)،  بند 6)

-    سیدجوادین، سید رضا؛ اسفیدانی، محمدرحیم،(1389)، " تئوری سازی داده بنیاد و نرم‌افزارAtlas ti، تهران"،: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

-    قلیچ لی، بهروز،(1386)، "تعالی منابع انسانی ارزیابی" ،برنامه‌ریزی و بهبود، تهران: انتشارات سرآمد.

-     "مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح"

-    معین، محمد(1386) "فرهنگ لغات فارسی" ، تهران : انتشارات بهزاد

-    میرسپاسی، ناصر (1383)، "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند جهانی شدن"، تهران: انتشارات شروین

-  نرم‌افزار حدیث ولایت (1389) "مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی