تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشکده علوم و فنون فارابی

3 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری، علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه از دفاع همه‌جانبه به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های دفاعی در مقابله با تهدیدات همه‌جانبه دشمن یاد می‌شود. لیکن باوجود تلاش‌های انجام‌شده، این موضوع اساسی به­طور شایسته در معرض پژوهش­های علمی قرار نگرفته است. به همین منظور موضوع این تحقیق استفاده از همه اندوخته­ها، استعدادها و طرح‌ها، باهدف تدوین راهبردهای حوزه نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر تهدیدات و جنگ احتمالی آینده است. این تحقیق، به‌صورت آمیخته و با روش توصیفی–تحلیلی و همبستگی انجام گرفته و عوامل محیطی تأثیرگذار بر دفاع همه‌جانبه در جنگ‌های صدر اسلام، هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های بیست‌وپنج سال گذشته در منطقه غرب آسیا و همچنین عوامل مؤثر بر حوزه‌ نظامی ازنظر امام خمینی (                         )و امام خامنه‌ای ( ) شناسایی و دسته‌بندی گردیدند. این عوامل داده­های حاصل از بررسی­های میدانی و جلسات خبرگی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و با در نظر گرفتن موقعیت راهبردی به‌دست‌آمده که در منطقه تهاجمی قرار گرفته و با عنایت به اسناد بالادستی و اصول اساسی نظامی تعیین‌شده در ابتدا گزاره­های راهبردی خرد و سپس کلان دفاع همه‌جانبه در حوزه نظامی به روش خبرگی تدوین و اولویت‌بندی گردید. در مرحله پایانی، راهبردهای کلان در تقاطع با مطلوب‌ها­ی کلی دفاع همه‌جانبه تجمیع و چهار راهبرد نهایی در حوزه نظامی دفاع همه‌جانبه تدوین گردید که عبارت­اند از:
1- بسیج منابع و امکانات ملی و فراملی 2-دفاع مردمی (بسیج ارتش 20 میلیونی) 3- ارتقاء ساختار دفاعی و رزمی منعطف و انبساط پذیر 4- دستیابی به پدافند غیرعامل مطمئن

کلیدواژه‌ها