بررسی مؤلفه‌های راهبردی" اعتقادی –فرهنگی" جریان‌های تکفیری با رویکرد به وحدت و همگرایی در جهان اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مدیریت علوم دفاعی دانشگاه امام حسین

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

جریانات نو سلفی تکفیری درواقع
حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و از قبل پیش‌بینی‌شده‌ی  اطلاعاتی، عملیاتی و تشکیلاتی استکبار جهانی با
همکاری بعضی از کشورهای به‌ظاهر اسلامی منطقه است که پس از اشغال افغانستان به
وجود آمدند. اما پس از حوادث یازده سپتامبر با انشعاب گروه‌های جهادی قوت گرفت، و
این حرکت در قالب راهبرد منطقه­ای ترسیم شد. اساسی­ترین مسئله حیاتی موالید این
جریان، کاهش نقش و نفوذ تدریجی حرکت‌های 
اجتماعی- سیاسی متأثر از انقلاب اسلامی در جنوب غرب آسیا هست. که بعد از
تحولات بیداری اسلامی، منافع استکبار و امنیت رژیم غاصب صهیونیستی در معرض خطر جدی
قرار گرفت، ازاین‌رو با راه‌اندازی و تقویت گروه­های سلفی تکفیری به‌منظور، تضعیف جبهه‌ی
مقاومت اسلامی و درهم شکستن محور وحدت و همگرایی سایر مذاهب اسلامی که امروزه شاهد
این روند مخرب و التقاطی هستیم، شکل گرفت. و از طرف دیگر امنیت رژیم غاصب
صهیونیستی تأمین و امنیت جهان اسلام مورد تهدید جدی قرار گرفت. این تحقیق برمبنای
دستاوردها از نوع کاربردی، برمبنای اهداف و ماهیت از نوع پیمایشی، توصیفی تحلیلی و
برمبنای نوع داده‌های مورداستفاده از نوع آمیخته است.در این تحقیق تلاش شده است تا
عوامل اعتقادی – فرهنگی جریان‌های تکفیری  با تأکید بر وحدت و همگرایی جهان اسلام احصاء
شود. جامعه‌ی آماری این پژوهش30 نفر از حوزه‌ی خبرگان در موضوع مربوطه می‌باشد.روش
جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از
ابزارهای پرسش‌نامه و فیش‌برداری، داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. و در تحلیل نهایی
عوامل احصاء شده بر اساس محاسبات ماتریس مقایسه‌ی زوجی مورد طبقه‌بندی قرارگرفته و
در پایان راهبردها و پیشنهاد‌های کاربردی جهت استفاده‌ی مبادی ذی‌ربط ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها